Aktuellt

1177.se har mycket nöjda användare

Enligt den senaste undersökningen av Nöjd-kund-index, NKI, för 1177.se är användarna mycket nöjda med webbplatsen. Undersökningen genomfördes i december 2022 och resultatet visar på höga värden för både den öppna och inloggade delen av 1177.se.

Totalt samlades 69 000 enkätsvar in i undersökningen 2022. Resultatet för den öppna delen av webbplatsen blev ett värde på 75. Det är en kraftig ökning sedan fjolårets mätning då resultatet tyngdes av missnöje kring upplevda svårigheter att utföra Covid-19-relaterade ärenden, jämfört med år 2019 då värdet låg på 77. Även den inloggade delen av 1177.se fick ett resultat på 75, också det en ökning sedan 2020 då värdet uppmättes till 73.

NKI-värdet mäter användarnas totala upplevelse av webbplatsen och dess delar inom olika områden. Generellt är användarnas nöjdhet på en stabil, hög nivå med en svagt sjunkande tendens inom området användarvänlighet och tillgänglighet. Siffrorna för trovärdighet och relevans förblir oförändrade på samma höga nivå som tidigare. Andelen som hittade det som eftersöktes eller lyckades utföra sitt tänkta ärende är tillbaka på samma höga nivå som före pandemin.

Resultatet av undersökningen visar också att 1177.se spelar allt större roll för att öka tillgängligheten till hälso-och sjukvården.

En fråga som ställdes i enkäten handlade om vad användaren skulle ha gjort om 1177.se inte hade funnits, och resultatet visar att 4,3 procent skulle ersätta besöket på webbplatsen med ett vårdbesök, och nära hälften av de som svarade uppgav att de hade behövt ringa sin vårdmottagning. Detta visar tydligt att 1177.se bidrar till att minska belastningen på vården genom att ge invånare tillgång till viktig information, e-tjänster och rådgivning digitalt, säger Andreas Leifsson, analytiker på Inera.

NKI-resultatet för 1177.se bekräftas ytterligare av 2022 års hälso- och sjukvårdsbarometer från Sveriges kommuner och regioner, SKR, som visar att 78 procent av invånarna är positivt inställda till att använda de inloggade tjänsterna på 1177.se.

Fler nyheter

Prenumerera på Ineras nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om Ineras tjänster, projekt och kommande evenemang. Läs intervjuer med kunder och experter. Aktuellt från Inera skickas en gång i månaden.

Nyheter

Här hittar du övergripande nyheter om Inera.

Till toppen av sidan