Evenemang

Se filmen från webbinariet om EGIL - för säker hantering av elevdata

Vid ett webbinarium den 31 mars 2022 berättade vi om EGIL, som är en lösning för att dela elevdata till Skolverket vid digitala nationella prov. Nu finns filmen från webbinariet.

Inspelning från webbinariet den 31 mars 2022, om EGIL, en helhetslösning kopplad till digitala nationella prov.

Om EGIL

Med start år 2024 kommer de nationella proven att digitaliseras successivt i alla Sveriges skolor. Skolorna behöver då kunna överföra elevdata till Skolverket på ett säkert sätt, och EGIL är ett av alternativen. EGIL är en lösning som har tagits fram gemensamt av flera kommuner för att säkert kunna överföra elevers personuppgifter till externa leverantörer med koppling till skolan.

Kontakt

För mer information om webbinariet, mejla kommungruppen@inera.se.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan