Evenemang

Se filmen från webbinariet om behov i ett framtida socialtjänstsystem

Webbinariet den 18 mars 2022 om behov i ett framtida socialtjänstsystem samlade ett nittiotal deltagare. Interaktions- och tjänstedesignerna Daniela Baccarini och Eva Lindholm beskrev insikter från en kartläggning av handläggarnas behov inom socialtjänstområdet Barn och unga. Här är inspelningen från webbinariet.

Inspelning från webbinariet den 18 mars där Inera presenterade resultatet av sin behovskartläggning kring ett framtida socialtjänstsystem.

Som en del i ett större arbete tillsammans med bland annat SKR och Adda har Inera kartlagt vilka behov ett nytt modernt system för socialtjänsten behöver uppfylla. Det har skett genom intervjuer med handläggare och workshops med verksamhetsutvecklare inom socialtjänstområdet Barn och unga, med fokus på myndighetsutövning.

Deltagarmätningar som gjordes under webbinariet visade att resultatet av behovskartläggningen var ytterst relevant. En stor majoritet kände igen sig i utmaningarna i dagens system och ansåg att det var viktigt att jobba vidare med de beskrivna behovsområdena.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan