Översikt

Statistiken nedan visar användningen av 1177.se. Befolkningsdata är hämtad från Statistiska centralbyrån. Data uppdateras vid varje månadsskifte.

Till toppen av sidan