Gå till innehåll

Plattform för öppna data

Plattform för öppna data kommer att stängas ner den 31 mars 2020. Anledningen är att tjänsten inte har använts i den utsträckning som krävs för att resurserna ska utnyttjas på ett effektivt sätt och för att tjänsten ska bära sina egna kostnader.

Inera och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har under flera år verkat för att göra offentlig information tillgänglig i syfte att främja innovation och utveckling av nya produkter och tjänster . För att underlätta för nationella och regionala aktörer att producera och konsumera öppna data, så erbjuder Inera sedan ett par år en plattform för öppna data där information av olika slag finns tillgängliga, både från Inera och SKR. Plattformen har stor potential men har inte kommit att användas i den utsträckning som krävs för att nå resurseffektivitet och kostnadstäckning. Därför har Inera, i samråd med SKR, beslutat att den ska läggas ner. Tidplanen har upprättats i samråd mellan SKR och Inera. Tjänsten kommer att stängas ner den 31 mars 2020.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan