Gå till innehåll

Personuppgiftstjänsten

Personuppgiftstjänsten är en nationell tjänst som på ett effektivt sätt hanterar personuppgifter från Skatteverket (Navet), för till exempel adressuppgifter som finns i befolkningsregistret.

Tjänsten hanterar också patientens kontaktuppgifter, till exempel telefon och epost, vilket gör det möjligt för patienter att uppdatera sina uppgifter på ett ställe. Dessa uppgifter blir då tillgängliga för vården.

Samma tjänst hanterar också reservidentiteter för patienter där personnummer eller samordningsnummer är okänt eller saknas. Stöd finns för nationella reservidentiteter enligt ett framtaget format, samt för befintliga lokala reservidentitet.

Många fördelar med en gemensam tjänst

Många vård- och omsorgssystem har behov av att hämta uppgifter om patienter, som till exempel namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter. Idag hanteras dessa uppgifter oftast via egna lokala personuppgiftstjänster, implementerade med egen arkitektur, informatik och funktionalitet - som dessutom har egna direktkopplingar mot Skatteverket. Information om kontaktuppgifter och reservidentiteter, för patienter som saknar personnummer eller samordningnummer, finns i många lokala vårdinformationssystem, utan gemensam standard. Sammantaget är detta  kostsamt, resurskrävande och gör det svårt att skapa samverkan mellan olika regioner.

Genom att ha en gemensam tjänst skapar vi en gemensam informatik, funktionalitet och kompetenscenter kring personuppgifter, kontaktuppgifter och reservidentiteter. Stöd för lokala reservID och en kopplingsfunktion gör att befintliga system kan anpassas gradvis till att använda nationella reservID. En beskrivning av de format som tjänsten stödjer för personidentiteter finns här.

Med en gemensam tjänst kan vi säkerställa följsamhet till standarder enligt internationella mönster och hög aktualitet för uppgifterna. Förutsättningarna ökar också att få en hög tillgänglighet till uppgifterna som ska stödja landets alla vård- och omsorgssystem. Det är också möjligt att samverka i regionala och nationella system. Se en beskrivande bild av den sammanhållande arkitekturen

Det finns en film som översiktligt beskriver Personuppgiftstjänsten. En fördjupning om reservidentiteter finns i denna film. Svar på vanligt förekommande frågor om tjänsten hittar du här.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan