Gå till innehåll

Hjälplinjen

Hjälplinjen har stängt. Ansvaret har övertagits av regionerna. Avsikten är att integrera stödinsatserna i regionernas reguljära vård.

Som en följd av regionernas prioriteringar kring vilka tjänster Inera ska förvalta, har beslut fattats att stänga Hjälplinjen.Gäller det akuta livshotande tillstånd hänvisar vi till telefonnummer 112. Den som behöver tillfälligt samtalsstöd hänvisas i första hand till sin vårdcentral, psykiatrin, socialtjänsten eller annan verksamhet i den region man är skriven i.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan