Ineras varumärkesmanual

Vårt varumärke

Inera arbetar nära sina ägare som också är våra kunder och de möter Inera i flera sammanhang och Inera behöver framträda enhetligt. En framgångsfaktor är att vi alltid utgår från vår varumärkesplattform som vägleder oss i hur vi vill uppfattas, och hur vi ska agera för att lyckas med det.

Ineras varumärkesfilm.

Syfte

Vi utvecklar framtidens välfärd.

Värdeord

  • Vi ser möjligheter
  • Vi är lyhörda
  • Vi samarbetar
  • Vi tar ansvar

Verksamhetsidé

Inera är kommunernas och regioneras digitaliseringsbolag med uppdrag att utveckla välfärden.

Varumärkeslöfte

En transparent och kundfokuserad samarbetspartner med hög kompetens.

Position

Den nationellt sammanhållande aktören för digitalisering inom kommuner och regioner.

Tonalitet

Enkelt, inkluderande, trovärdigt och framåtblickande.

Vision

En trygg och jämlik välfärd.

Till toppen av sidan