Ineras varumärkesmanual

I samverkan (Under översyn)

Här får du veta hur Inera ska kommunicera i samverkan med andra. I samverkan med andra kan innebära hur Inera förhåller sig till sina varumärken. Hur du gör när du har samarbeten med andra organisationer och hur Inera ska kommunicera om sina ägare.

Principen är att du alltid ska använda Ineras profil när du tar fram material eller presenterar bolaget och berättar om bolagets uppdrag, tjänster och projekt

Ineras profil ska användas när du berättar om eller tar fram material som ska beskriva Ineras arbete med de tjänster som har egna varumärken. Principen om Ineras profil som avsändare gäller även när du samverkar med andra organisationer i till exempel nationella projekt eller du berättar om våra ägare.

Principen gäller för alla former av kanaler, presentationer i powerpoint, digitalt och film.

Det finns undantag för när Ineras profil inte är självklar och undantagen handlar om vilken målgrupp du ska nå eller presentera arbetet för. Mer beskrivning om vilka undantag det kan handla om och hur du kan göra i olika situationer för att målgruppen ska förstå vem avsändaren är, finns under respektive rubrik nedan.

Egna varumärken

De av Ineras tjänster som HAR ett eget varumärke är: 1177 Vårdguiden, UMO, Rikshandboken i barnhälsovård och Vårdhandboken – om du presenterar eller dokumenterar något till dessa tjänsters målgrupper ska du göra det i respektive varumärkes egna profil. 

Projekt: Så länge det pågår ett projekt inom en tjänst ska du dokumentera projektet i Ineras profil. När projektet är klart och har blivit ett resultat och du ska berätta det för målgruppen – ska du göra det i det egna varumärkets profil.

Dessa principer gäller för alla kanaler, digitalt, presentationer i powerpoint och för film.

Varumärkesmanualer:

1177 Vårdguiden : 1177.se/varumarkesmanual eller kontakta varumärkesansvarig
UMO: Kontakta varumärkesansvarig
Rikshandboken i barnhälsovård: Kontakta tjänsteansvarig
Vårdhandboken: Kontakta tjänsteansvarig

Med andra organisationer

Undantag för att använda Ineras profil vid samverkan med andra organisationer handlar om vilken målgrupp kommunikationen vänder sig till.

Om det blir svårt för målgruppen att förstå om materialet är i Ineras profil kan en annan profil användas. Undantaget kan handla om att målgruppen ska förstå resultatet av ett samarbete, där respektive organisation inte är det viktiga. Var noga och tänk efter så kommunikationen når fram och är till för målgruppen.

Projekt

När ett projekt drivs av Inera ska du dokumentera allt i Ineras profil. De organisationer som ingår och har egna projekt inom sina organisationer dokumenterar i sina respektive profiler som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Försäkringskassan, Socialstyrelsen eller eHälsomyndigheten.

Mässor

Vid mässor beror det på vem som är målgrupp och om det är hela bolaget som har till exempel en monter tillsammans med andra organisationer eller om det är enskilda tjänster som delar på ett utrymme med andra liknande tjänster. Vid varje mässa behöver du ta ställning till hur målgruppen förstår bäst, bestämma syfte och sedan ta fram profilen för montern och samverkan mellan organisationerna. 

Rapporter eller annan dokumentation

I rapporter eller annan dokumentation kan det framgå vilka som samarbetar i början av rapporten, dokumentationen, i form av att varje organisation har sin logotyp med, för att sedan fortgå i Ineras profil om vi är författare.

Presentationer

Vid presentationer kan det framgå i början att det är ett samarbete i form av att varje organisation som ingår i samarbetet, har sin logotyp med på en första powerpoint, för att sedan varje medverkande fortsätter presentera i respektive organisations profil.

SKR Företag

Inera är ett bolag inom Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och i vissa sammanhang behöver detta framgå och då använder vi Ineras logotyp med tagline. Principer för användning av den finns på sidan om logotyper under rubriken Logotyp med tagline.

Nordic Medtest

Nordic Medtest är Ineras test- och utvecklingscenter. Nordic Medtest är ett dotterbolag och kommunicerar under Ineras varumärke i alla avseenden utom när de vänder sig till kunder utanför Ineras kundkrets.

Vision e-hälsa 2025

Till toppen av sidan