Grafisk profil

Typografi

Open sans är Ineras identitetsbärande typsnitt. På inera.se används typsnittet Poppins i rubriker.

Open Sans är ett humanistiskt sans serif-typsnitt designat av Steve Matteson, Ascender Corp. Open Sans finns i många skärnignar och har öppna former och ett neutralt men ändå vänligt utseende. Den är optimerad för tryck, webb och mobila gränssnitt och har utmärkta läsbarhetsegenskaper i sina bokstavsformer. Open Sans är en Google font och lyder under creative commons-licens och kan användas och laddas ner fritt utan kostnad. På inera.se används typsnittet Poppins i rubriker.

Tillgänglighet är viktigt för oss på Inera så tänk på att ha tillräcklig kontrast och inte använda för små textstorlekar, speciellt negativ text mot färgade bakgrunder.

Inera använder typsninttet Open sans.
Till toppen av sidan