Riktlinjer och material

Att arbeta i Episerver

Innehåll - Att arbeta i Episerver

Artikelsidor och formulär

Här finner du information som har med sidtypen artikelsida att göra. Hur du skapar och redigerar en artikelsida samt vad du ska tänka på och vilka riktlinjer som finns.

Bilder, film och dokument

Här listas de sidor som är relaterade till bilder och dokument. Hur du laddar upp dem, riktlinjer och vad du måste tänka på när du arbetar in bilder på sidor.

Block - de delar som bygger upp en sida

En sidas innehåll byggs upp av vad som kallas för block. Här hittar du information om olika typer av block, hur de används och vad du ska tänka på när du använder dem.

Logga in i Episerver med SITHS

Du behöver ett så kallat SITHS-kort för att logga in i Episerver. Det är din chef eller lokala HSA-administratör som ser till att du får ett SITHS-kort och pinkod, samt att du har rätt behörighet.

Sök inne i Epi

Det finns olika sätt att söka i Epi. Du kan få fram bland annat artiklar, personblock och bilder.

Versionshantering

Du kan jämföra två versioner av en text med funktionen Jämföra olika versioner. Du kan också se vem som har redigerat texterna.

Till toppen av sidan