Gå till innehåll

Ny plattform Rådgivningsstödet webb och portal

Projektet byter teknisk plattform för Rådgivningsstödet webb och portal. Syftet är att modernisera redaktörernas arbetsverktyg och förbättra användarnas upplevelse.

Om projektet

Projektet byter teknisk plattform för Rådgivningsstödet webb och portal. Syftet är att modernisera redaktörernas arbetsverktyg och förbättra användarnas upplevelse. Projektet är avslutat och i januari 2020 driftsattes Rådgivningsstödet webb.

De nationella webbtjänsterna Rådgivningsstödet (RGS) webb och portal hjälper vårdpersonal att bedöma vårdbehov, men används även i undervisning på lärosäten. Tjänsterna är välanvända och uppskattade och utgör en viktig del av Sveriges e-hälsa. Användningen av tjänsterna ökar kraftigt och förväntas öka även fortsättningsvis. Tjänsterna bygger på samma tekniska lösning och de behöver förnyas av två huvudsakliga skäl:

  • Befintliga tekniska lösningar bygger på tio år gammal teknik och kan inte längre möta varken dagens eller framtidens förväntningar och funktionella krav. 
  • Den snabba digitala förändringen och befolkningens nya digitala kommunikationsvanor ökar användarnas förväntningar på de nationella tjänsterna. Detta medför högre krav på funktion och behov av både flexibilitet och stabilitet.

Genom att flytta tjänsterna till nya, flexibla och hållbara tekniska miljöer bidrar projektet till att modernisera redaktörernas arbetsverktyg och förbättra användarnas upplevelse. I projektet ingår även migrering, det vill säga att flytta befintligt innehåll till den nya plattformen, och att utbilda i det som är nytt.

Genomförandefasen startade 20 maj 2019. 

Leveranser

Projektet ska:

  • Flytta Rådgivningsstödet webb till plattformen för webbtjänster, PWT. 
  • Genomföra behovs- och konceptanalys och ta fram ett förslag hur Rådgivningsstödet portal kan flyttas till PWT.
  • Utifrån ovanstående behovs- och konceptanalys besluta om hela eller delar av Rådgivningsstödet portal flyttar till PWT eller ta beslut om alternativ lösning.
  • Utföra arbetet med Rådgivningsstödet portal utifrån ovanstående beslut.
  • Genomföra utbildning av nationella utbildare i nya miljöer för att ge dem möjlighet att utbilda vidare.
  • Genomföra införande till förvaltning.

Tidplan

Slutdatum för att genomföra projektets leveranser är flyttat från 31 oktober till 31 december 2019. Datum för produktionssättning kommer att beslutas i samråd med de parallella projekt som pågår inom tjänsterna.

Projektets arbetssätt

Projektet tillämpar en agil utvecklingsmetodik. Det innebär att arbetet bryts ner i mindre delar, så kallade sprintar, och att den nya produkten tas fram stegvis och med öppenhet.

Projektets påverkan

Delar av tjänsternas innehåll används av tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Projektet har regelbunden dialog med tjänsten för att på bästa sätt hantera externa beroenden.

Det här behöver din organisation göra

Redaktörer som arbetar nationellt med berörda system kommer behöva göra vissa åtgärder både under planeringsfasen och migreringsfasen. Projektet har en tät dialog med berörda gällande tidplaner samt när och hur redaktionernas deltagande behövs.

När tjänsterna tas i bruk (produktionssätts) förändras vissa saker i sättet att arbeta för alla redaktörer i och med plattformsväxlingen. Alla redaktörer kommer utbildas i den nya funktionaliteten och de nationella redaktörerna/utbildarna tar tillsammans med projektet fram eventuella nya rutiner/manualer som behövs.

Kontaktperson

Projektledare Hanna Nykvist: hanna.nykvist@inera.se

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan