Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur inera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Inera AB står bakom inera.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet på inera.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Inera.se uppfyller till största del lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att webbplatsen huvudsakligen är i nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristerna kommer att åtgärdas vid olika tidpunkter. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2023.

Allmänna brister

Här beskrivs de brister som kan beröra alla som besöker sajten:

 • Vi har några få filmer på webbplatsen som inte uppfyller alla tillgänglighetskrav. Det finns filmer som saknar ljud eller undertext. Detta kommer att rättas till framöver under revidering av innehållet.
 • Det kan förekomma några få sidor på webbplatsen vars HTML-kod inte validerar. Exempelvis på sidan för sök och sidan för driftstatus är vissa element inte unika.
 • I formuläret för att bli kund visas endast en röd ram runt fältet vid felvalidering, men ingen text som förklarar felet.

För dig som använder skärmläsare

En skärmläsare är ett program som läser upp det som står på skärmen. Här beskrivs de brister som berör dig som använder skärmläsare:

 • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
 • På sidorna som visar statistik över användningen av Ineras tjänster kan vissa problem uppstå.
 • Rubrikstrukturen på startsidan är inte semantiskt korrekt.
 • Till-toppen-av-sidan-knappen är inte inkluderad i ett landmärke.
 • När dialog-rutan för ”Inställningar för kakor” stängs läser skärmläsaren upp ”dialog closed” på engelska i stället för på svenska.
 • Rubrikstrukturen i kakmeddelandet är inte semantiskt korrekt.
 • Ikoner (word, pdf) på dokumentlänkar saknar information om vad de är.
 • På sidan Lediga jobb ligger jobbannonserna i en iframe som inte har något namn.
 • Rubriker i jobbannonser på sidan Lediga jobb går inte att nå.
 • I formuläret för att bli kund är rubrikerna inte kodade som rubriker.
 • I formulären för att prenumerera på nyhetsbrev och driftstatus finns följande brister:
  • Rubriker är inte kodade som rubriker.
  • Inmatningsfält och etikett är inte ihopkopplade i koden.
 • I dialogen "inställningar för kakor" går det inte att nå toggle-knappar med voice over i mobil.

För dig som navigerar med hjälp av tangentbordet

Personer som inte kan använda mus eller liknande, kan navigera med hjälp av tangentbordet. Här beskrivs de brister som berör dig som navigerar med tangentbordet:

 • På flera ställen saknas fokusmarkering:
  • Läs mer-knapparna i jobbannonserna på sidan Lediga jobb.
  • Flera inmatningsfält i spontanansökan på sidan Lediga jobb.
  • I formulären för att bli kund och för att prenumerera på nyhetsbrev och driftstatus.

För dig med synnedsättning

Här beskrivs de brister som berör dig som har synnedsättning:

 • Kontrasten på felmeddelanden i formulär på sidorna ”Tillgänglighetsredogörelse” och ”Tyck till om innehållet på inera.se” är för låg.
 • I formuläret för spontanansökan på sidan Lediga jobb uppnår inte inmatningsfälten tillräcklig kontrast.

Oskäligt betungande anpassning

Inera AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Pdf-filer

Det finns otillgängliga pdf-filer på webbplatsen trots att vi har riktlinjer om att undvika pdf-filer så långt det är möjligt. Vi bedömer att det vore oskäligt betungande att göra alla pdf-filer tillgängliga med våra begränsade resurser.

Filmer

Det finns filmer som brister i tillgänglighet på webbplatsen. Vi har riktlinjer om hur arbetet med att förbättra filmernas tillgänglighet ska ske, men på grund av begränsade redaktionella resurser behöver arbetet med att rätta detta ske kontinuerligt vid revidering.

Formulär

Sökförslag, så kallad autocomplete, fungerar inte med skärmläsare i vissa formulär. När publiceringsverktyget rättar detta kommer det att fungera även hos oss.

Statistik

Statistiken som visas i iframes på webbplatsen brister i tillgänglighet. Det är en viktig funktion för Ineras kunder och vi kan inte påverka tillgängligheten eftersom den tillhandahålls av en extern aktör. Det går att få ut statistiken i csv- eller excelformat.

Hur vi har testat webbplatsen

Knowit gjorde en oberoende granskning av inera.se i december 2021.

Funka gjorde en oberoende granskning av inera.se 28-29 september 2020.

Vi gör själva tester av tillgängligheten när vi inför nya funktioner.

Webbplatsen publicerades den 16 september 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Lämna synpunkt på inera.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan kontakta Myndigheten för digital förvaltning, Digg, om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Till toppen av sidan