Om webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur inera.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vårt mål är att innehållet på inera.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Den nivå av tillgänglighet som inera.se minst ska uppnå är standarden WCAG 2.1 på nivå AA

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi vet att det finns vissa problem med tillgänglighet på inera.se. Dessa är de problem vi känner till.

  • Vi har dokument som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Vissa bilder innehåller information som inte alla kan ta del av.
  • Vi har formulär som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Användarstatistiken visas upp i iFrame.

Så här har vi testat webbplatsen

En granskning utifrån designskisser har genomförts. Den behandlar de grafiska riktlinjer som finns i WCAG. Testerna innefattade ingen kodgranskning, en sådan tillgänglighetsgranskning är planerad i slutet av september 2020. 

Planerade åtgärder

Vi hoppas ha hittat lösningar på alla kända problem senast 31 december 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss genom formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Till toppen av sidan