Aktuellt

Evenemang

Inera både anordnar och deltar i många evenemang under året. En del är öppna för alla, medan andra riktar sig till en begränsad publik. Här kan du se både kommande evenemang och inspelningar från vissa av de genomförda evenemangen.

Kommande evenemang

Kraftsamling kring målbilden för 1177

Den 15 december bjuder Inera in ledare och strateger från regioner och kommuner till en digital heldag med fokus på målbilden för 1177. Vi diskuterar vad målbilden innebär, vilken betydelse den har för regioners och kommuners digitalisering och hur vi följer upp arbetet. Flera inbjudna paneldeltagare kommer att medverka, däribland företrädare för regioner, kommuner, SKR och patientorganisationer. Dagen avslutas med ett inlägg från AI-experten Göran Lindsjö som kommer att prata om AI:s betydelse för utvecklingen av 1177.

Genomförda evenemang 2023

Se filmen från webbinariet om Pascal

Vid ett webbinarium den 16 oktober beskrevs hur vård- och omsorgspersonal kan få stöd vid val av läkemedel via förskrivningsverktyget Pascal.

Se filmen från webbinarium om cybersäkerhet för kommunerna

Den 21 juni hölls ett webbinarium om hur den lilla kommunen kan rusta sig bättre för att skydda sig mot cyberangrepp. Cyberexperten Stefan Schörling berättade hur ett angrepp kan gå till, vilka som ligger bakom angreppen samt vilka skyddsåtgärder användare och systemadministratörer behöver vidta.

Inspelningar från Almedalen 2023

Under årets Almedalsvecka sände Inera live tillsammans med kunder och branschkollegor. Se inspelningarna där Ineras experter och inbjudna gäster från kommuner, regioner och it-leverantörer rapporterar intressanta trendspaningar de gjort.

Inspelningar från Vitalis 2023

Här hittar du inspelningar från några av Ineras föredrag på Vitalis 2023.

Se filmer från möten om utvidgad underskriftstjänst

Vid flera tillfällen under våren har Inera berättat om de nya funktionerna i den utvidgade underskriftstjänsten som lanseras i september. Här finns inspelning och presentation från två av mötena.

Se filmen från webbinariet om NPÖ och 1177 journal

Den 26 maj hölls ett webbinarium om hur tjänsterna Nationell patientöversikt, NPÖ, och 1177 journal kan skapa nytta för kommunal hälso- och sjukvård.

Se filmen från webbinariet om Digitalt möte

Den 12 maj berättade Inera om vikten av ett mötesverktyg med stark autentisering. Mattias Ahlgren, verksamhetsutvecklare i Region Gotland, berättade om sina högt ställda krav på en digital mötestjänst som skulle användas av bland annat socialtjänsten och varför valet föll på Ineras lösning. 

Se filmer från webbinarier om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation

Den 22 mars och den 15 maj 2023 höll Inera två kompletterande webbinarier om den nya lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Då redogjordes för vad den nya lagen innebär för elektronisk delning av information mellan vård- och omsorgsgivare inom kommuner och regioner.

Se filmen från webbinariet om 1177 och kommunerna

Den 5 april hölls ett webbinarium om erfarenheterna från ett pilotprojekt där tre kommuner, Uddevalla, Kungsbacka och Örebro, fick testa att kommunicera med invånarna via ärendehanteringen i 1177. Under webbinariet presenterade Ineras Lina Samnegård, tjänstespecialist på 1177 e-tjänster, de nyttor och utmaningar som framkom under pilotperioden. Även Örebro kommun berättade om sina erfarenheter från testet och varför de väljer att fortsätta användandet.

Till toppen av sidan