Avslutade utvecklingsförslag

System för att förebygga vårdrelaterade infektioner (VRI Proaktiv)

Inom projektet VRI Proaktiv ska nya verktyg, metoder och arbetssätt tas fram för att man tidigt ska kunna upptäcka och förebygga vårdrelaterade infektioner. Genom att analysera patientjournaler med artificiell intelligens (AI) kan man se vilka åtgärder som gör att antalet vårdrelaterade infektioner minskar.

Inera har fått ett ärende från Region Stockholm, som deltar i ett Vinnova-projekt i samarbete med Region Västerbotten, Karolinska institutet, Stockholms universitet, KTH samt Umeå Universitet. Projektet heter VRI Proaktiv och syftar till att utveckla nya verktyg, metoder och arbetssätt för att tidigt upptäcka, och förebygga vårdrelaterade infektioner genom monitorering.

Inom ramen för projektet har ett system utvecklats som genom automatisk rapportering visar antalet infektioner på vissa kliniker, ett visst sjukhus eller i hela landet. Genom att analysera patientjournaler med artificiell intelligens (AI) sker en kontinuerlig bevakning av antalet vårdrelaterade infektioner och därmed kan man se vilka åtgärder som gör att infektionerna minskar. Bearbetning av journalerna med maskininlärningsprogram med stora mängder data ska även visa på vilka patienter som riskerar vårdrelaterade infektioner som därmed kan förebyggas.

Systemet används i nuläget inom Region Stockholm och Region Västerbotten. Inera har nu fått förfrågan att undersöka vilka förutsättningarna är för fortsatt utveckling och förvaltning och vilka möjligheter som finns till att utöka användningen till fler regioner och verksamheter.

Status i beredningen

Inera har genomfört analyser och det finns utmaningar med att genomföra förslaget. Ärendet avslutas.

Idégivare: Region Stockholm

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster.

Till toppen av sidan