Avslutade utvecklingsförslag

Sil – utökad produktionsfrekvens

Förslaget handlar om att öka och effektivisera produktionen i tjänsten Sil.

Sil innehåller kunskapsdatabaser med aktuell och evidensbaserad information om läkemedel, som är sammanställd av olika experter inom läkemedelsområdet.

Förslaget innebär att öka frekvensen för uppdatering av den totala databasen i Sil, som inkluderar varusortimentet och kodverk för Nationella Läkemedelslistan, från nuvarande en gång i veckan till två gånger i veckan under 2023.

Förslaget innefattar dessutom en effektivisering av produktionen för att reducera produktionstid från dagens 24 timmar till 6 timmar.

Syftet är bland annat att varusortimentet ska överensstämma mellan hälso- och sjukvård och apotek samt att regioner och system ska kunna uppfylla kraven i regelverken för lagen om nationell läkemedelslista, NLL, som kräver daglig uppdatering av kodverken.

Status i beredningen

Inera har genomfört analys, förankrat initiativet med regionernas Programråd och kommer starta ett genomförande preliminärt i början av 2023.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av tjänsten Sil

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster

Till toppen av sidan