Avslutade utvecklingsförslag

Sil – införandet av ny källa ”restnoterade läkemedel”

Förslaget avser en utökning av Sil med källan ”restnoterade läkemedel” från Läkemedelsverket. Källan innehåller bland annat information om vilka läkemedel som inte kan hämtas ut på apotek.

Förskrivare ser idag inte direkt i sina journalsystem när ett läkemedel är restnoterat, och förskriver därför ibland läkemedel som inte kan hämtas ut på apotek. Genom att utöka Sil med källan ”restnoterade läkemedel” får förskrivaren rätt information redan i förskrivningsögonblicket. Det leder till följande nyttor:

  • Förskrivaren kan lätt identifiera vilka läkemedel som finns tillgängliga på apotek.
  • Patienten tjänar tid när risken för att läkemedlet inte finns att hämta på apoteket minskar.
  • Förskrivaren får råd om besläktade läkemedel som kan förskrivas när inga direkt utbytbara läkemedel finns tillgängliga.

Att implementera källan genom Sil i stället för att alla regioner och system hämtar informationen direkt är mer effektivt eftersom kompetens, ekonomi och teknik kan delas.

Status i beredningen

Inera har genomfört analys, förankrat initiativet med regionernas programråd och kommer att starta ett genomförande preliminärt i början av 2023.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av tjänsten Sil.

Ansvarig: Caroline Hagberg, affärsområdeschef Verksamhetstjänster.

Till toppen av sidan