Avslutade utvecklingsförslag

Hitta och jämför hjälpmedel på 1177.se

Det finns behov av funktionalitet som gör det möjligt för invånare att ta del av information om och jämföra olika hjälpmedel på 1177.se

Förslaget avser möjligheten att kunna tillhandahålla funktionalitet på 1177.se respektive i Hjälpmedelstjänsten för att göra information om hjälpmedel tillgänglig för invånare. Det är ett krav enligt Patientlagen och efterfrågat av flera regioner. Detta har tidigare funnits i Hjälpmedelstjänsten och på 1177.se under Tema Hjälpmedel, men prioriterades bort 2018 i leveransen av den nya Hjälpmedelstjänsten respektive i migreringen till ny plattform för 1177.se.

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på avsiktsförklaringen till regionerna kommer Inera att starta utveckling av funktionalitet som gör det möjligt för invånare att ta del av information om, och jämföra, olika hjälpmedel på 1177.se.

Idégivare: Initierat av Ineras förvaltning av Hjälpmedeltjänsten samt 1177.se

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan