Avslutade utvecklingsförslag

Övertagande och vidareutveckling av regional tjänst inom hjälpmedelsområdet

Inera har fått en förfrågan att ta över ansvaret för en regional tjänst för beställning av förbrukningsprodukter. Det har även lyfts behov av att vidareutveckla tjänsten för utökad användning.

Västra Götalandsregionen har utvecklat en webbapplikation för beställning av förskrivningsbara förbrukningsprodukter via 1177.se. I nuläget kan tjänsten användas för beställning av diabetes-, stomi-, inkontinens-, trakeostomi- och nutritionsprodukter. Webbapplikationen är byggd som en virtuell portal till 1177 Vårdguiden och driftas idag av Inera och supporteras och vidareutvecklas av Västra Götalandsregionen. Webbapplikationen hämtar data om den inloggade patientens ordinationer från det aktuella regionens källsystem och visar upp dessa för patienten. Patienten kan sedan beställa hem de produkter som patienten behöver. Beroende på de val som regionen ger patienten kan produkterna skickas till utlämningsställe eller hem till patienten.

En förfrågan har kommit till Inera om att ta över ansvaret för webbapplikationen. 

Inera har även fått en förfrågan som visar på behov av funktionalitet för att dels beställa förskrivningsbara medicinska behandlingshjälpmedel, dels möjlighet att felanmäla/reklamera förskrivning hjälpmedel via 1177. Behovet har lyfts av Region Västmanland samt ytterligare medlemmar i SKRs hjälpmedelschefsnätverk (Region Sörmland, Region Gotland, Region Gävleborg och Malmö stad). 

Status i beredningen

Utifrån positivt svar på avsiktsförklaringen till regionerna kommer Inera att starta utveckling för att överta den tjänst som Västra Götalandsregionen har utvecklat, och erbjuda den som en nationell tjänst. Avsiktsförklaringen samordnas även med en intresseanmälan till regionerna för att undersöka intresset av att vidareutveckla tjänsten för att även omfatta möjlighet för invånare att felanmäla/reklamera förskrivna hjälpmedel via 1177.se. Svar från några regioner saknas innan Inera kan fatta beslut i den frågan.

Idégivare: Övertagande av tjänst är lyft av Västra Götalandsregionen. Förslag om vidareutveckling har lyfts av SKR:s nätverk för hjälpmedelschefer genom Region Västmanland

Ansvarig: Sofie Zetterström, affärsområdeschef 1177 och kunskapstjänster

Till toppen av sidan