Så kan kommuner och regioner tjäna miljarder

2,4 miljarder kronor per år, så mycket sparar Sveriges regioner på att använda tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Det visar beräkningar som Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner, SKR har gjort. Men det här bara ett av flera områden som kan effektiviseras framöver.

Annika Wallenskog SKR

I mars överöstes 1177 Vårdguiden på telefon av frågor. Antalet telefonsamtal ökade med 800 procent och sajten 1177.se hade nära 19 miljoner besök. Väntetiderna för att få hjälp och råd av en sjuksköterska blev långa och Inera mobiliserade snabbt för att öka kapaciteten så att regionerna kunde anställa ännu fler sjuksköterskor som svarade på samtalen. Nu är det snart ett år sedan covid-19-pandemin på allvar drabbade Sverige och det finns fortsatt ett stort tryck på 1177 Vårdguidens tjänster.

- Under covid-19-pandemin har Inera på väldigt kort tid hunnit mobilisera, när efterfrågan på hjälp och stöd slog i taket. 1177 Vårdguiden på telefon är också ett bra exempel på hur sjukvården i regioner kan spara pengar genom att göra investeringar på nationell nivå. Vi lever på ett helt annat sätt idag. Förväntningarna på att vi ska arbeta och leva alltmer digitalt är stora. När vi vill säkra hög kvalitet och tillgänglighet så bidrar Inera med teknik som kan användas lokalt, säger Annika Wallenskog.

Enligt beräkningar som Annika Wallenskog har gjort gör Sveriges regioner en nettovinst på 2,4 miljarder per år genom att använda 1177 Vårdguidens telefonitjänst. Beräkningarna baseras på ett antal antaganden, enkätundersökningar och rekommendationer. Bland annat har man tagit med beräkningar på vad man tjänar på att patienter inte åker till en akutmottagning eller en vårdcentral, utan istället väljer att ringa 1177 och får den hjälp som de behöver. Efterlevnaden till råden är redan mycket hög, över 90 procent av de som ringer följer dem. Men även om bara 80 procent följer rekommendationerna skulle ändå kostnaderna minska med runt 2 miljarder kronor.

Ett annat exempel som Annika Wallenskog tittat på är kring kognitiv beteendeterapi, KBT, via nätet, för behandling vid sömnstörning. Av de som genomför digital KBT-behandling av sömnstörning blir knappt hälften hjälpta. Behandling via nätet kostar cirka 8 000 kronor per patient, vilket är 5 000 kronor billigare än att träffa en terapeut cirka 10 gånger. För varje 1 000-tals personer som genomför digital behandling mot sömnstörning så sparar man 5 miljoner kronor. Om hälften av de personer som lider av sömnbesvär skulle behandlades via nätet i stället för hos en terapeut skulle besparingen bli nära 2 miljarder kronor per år.

- Inera kan erbjuda en stabil, grundläggande infrastruktur och informationshantering på nationell nivå där det behövs. De har redan en grundarkitektur på plats. På så sätt slipper 21 regioner och 290 kommuner ta fram egna lösningar, vilket skulle kosta i vissa fall betydligt mer, säger Annika Wallenskog.

År 2025, ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen ska vara jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Här har Inera en central plats framöver.

Till toppen av sidan