Kortprodukten för reservkort 573 finns nu i rapporten Giltiga kort

Buggen i SITHS Admin är nu åtgärdad och den nya kortprodukten för reservkort 573 (LoA2) visas nu i rapporten Giltiga kort i Statistik och loggar.

Till toppen av sidan