Högt betyg till 1177 Vårdguiden på telefon

Invånarna är mycket nöjda med 1177 Vårdguiden på telefon. Det visar Nöjd-kund-index, NKI, som gjordes hösten 2020. Främsta orsaken till att de är nöjda handlar om trovärdigheten i sjuksköterskornas råd

NKI-siffror

1177 är det nationella telefonnumret för sjukvårdsrådgivning via telefon dit alla invånare kan ringa var än de befinner sig i landet, dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer behov av vård, ger råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Under 2020 ringde nära 6,3 miljoner till 1177 vilket kan jämföras med året innan då drygt 4,9 miljoner ringde 1177 under 2019. Aldrig någonsin har det ringt så många till 1177. Trots det ökade trycket visar NKI-resultatet för 2020 att de som ringer är mycket nöjda. Nöjd-kund-index ligger på 81 vilket med god marginal ger mätmodellens högsta betyg: mycket nöjd. Om man jämför med föregående mätning har NKI-värdet minskat något från 2018 då det låg på 83. NKI-värden över 75 innebär att användarna anses mycket nöjda.

Nöjdheten hos användarna av 1177 Vårdguiden på telefon mäts varannan höst och 2020 svarade 4 514 på enkäten. Samtliga som svarade hade nyligen ringt in till tjänsten och fått rådgivning av en telefonsjuksköterska. Resultat presenteras på nationell nivå och per region.

Den främsta orsaken till att de som ringde var nöjda var trovärdigheten i telefonsjuksköterskans råd. Det område där det fanns störst förbättringspotential var telefonkön. Enligt undersökningen var det många som upplevde att svarstiden var för lång. Den främsta anledningen till de längre svarstiderna handlade om det enorma tryck som telefonin fick under 2020 på grund av covid-19-pandemin.

- Det är glädjande att många är så nöjda med vår tjänst. Sjuksköterskorna som svarar på telefon runt om i landet har gjort ett helt fantastiskt jobb inte minst i år då trycket har varit mycket stort. Pandemin orsakade en enorm tillströmning av samtal som ingen kunnat förutse. Trots det lyckades sjuksköterskorna upprätthålla tillgänglighet till tjänsten på ett fantastiskt sätt, säger Anette Thalén, sektionschef med ansvar för 1177 Vårdguiden på telefon, på Inera.

1177 Vårdguiden på telefon är ett samarbete med 21 regioner. Varje region driver och ansvarar för sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning, vilket innebär att den som ringer numret 1177 i första hand kommer till sjukvårdsrådgivningen i den region där man befinner sig. Regionerna anställer sina egna sjuksköterskor. Alla regioner bedriver sjukvårdsrådgivning i egen regi utom Region Stockholm som har en upphandlad utförare. Inera ansvarar för det medicinska rådgivningsstödet som sjuksköterskorna använder, för it- och telefonisystemen i 20 av de 21 regionerna samt för varumärket 1177 Vårdguiden.

Om NKI

Statistiska centralbyrån (SCB) har skapat en modell som använts för att utvärdera 1177 Vårdguiden på telefon. Målgruppen är personer som ringer 1177 Vårdguiden på telefon och urvalet har tagits fram genom att de som ringer 1177 får en automatisk fråga i talsvaret om de vill delta i en intervju. Datainsamlingen görs både via webbenkäter och telefonintervjuer. På www.scb.se beskrivs skalan på följande sätt: - ett betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt” medan gränsen för ”nöjd” går vid 55 och ett betygsindex på 75 eller högre indikerar ”mycket nöjd”.

Grafer på antalet samtal till 1177
Till toppen av sidan