Nästa steg i Framtidens vårdinformationsmiljö

All hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, både medarbetare i hälso- och sjukvården och invånare. För medarbetare inom vården i Västra Götalandsregionen ska det bli ett sammanhållet system, i regionen och i de 49 kommunerna. I år är det dags för testning av det nya systemet. ”Det här är den största satsningen som vi har gjort i regionen”, säger Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, i Västra Götaland.

Ragnar Lindblad, programägare för FVM,
Ragnar Lindblad, programägare för Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, i Västra Götaland
Västra Götalandsregionens största digitaliseringsprojekt med systemet Millennium startades redan 2014. Går allt enligt planerna kommer projektet inte stå klart förrän under 2023. Ambitionerna är höga, då tanken är att all hälso- och sjukvårdsinformation ska vara tillgänglig för de som behöver den, medarbetare i hälso- och sjukvården, patienter och invånare. Det handlar om runt 70 000-75 000 användare som berörs och systemet har en totalbudget på 5 miljarder.
 
– Vi ska göra det som många tror och hoppas att sjukvården redan har men som inte fungerar idag, nämligen att sjukvården har samma information om en individuell patient. Genom att både regionen och kommunerna ansluter sig till samma vårdsystem kan vi äntligen skapa en sammanhållen vård- och omsorgkedja där patientens data överförs sömlöst mellan de olika delarna, säger Ragnar Lindblad.

Steg för steg börjar man nu närma sig en ytterligare milstolpe. Under 2021 ska systemet testas, de ska planera för utbildning för att under 2022 kunna rulla ut systemet till en fjärdedel av det område som ska täckas. Det handlar om Södra området Borås med omnejd, både kommunala och privata vårdinrättningar i regionen och kommunerna. Våren 2023 är det dags at rulla ut systemet i Göteborg och det västra området och hösten 2023 är det resten, det vill säga norra och östra av regionen med Skövde, Trollhättan och Uddevalla.

– 2014 konkretiserades den politiska motion som utgör underlaget för arbetet i ett programdirektiv. Den godkändes och fastställdes också av Region Skåne och Region Stockholm 2015. Samarbetet kallades 3R FVM, då de här tre regionerna, vill satsa på detta. Vi i Västra Götalandsregionen la ut vår upphandling 2016. Vi hade dialog med fem leverantörer fram till sommaren 2018 då förfrågningsunderlaget fastställdes som var på 4.000 sidor. Efter utvärdering tilldelades Cerner kontraktet som skrevs på i november 2019.

Målet med Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, där Cerners patientjournalsystem Millennium är navet, är att göra vården enklare och mer tillgänglig för invånarna. Var och en av regionens 1,7 miljoner invånare kommer att ha en enda patientjournal där all medicinsk historik återfinns, samtidigt som vårdpersonalen får förbättrade arbetsprocesser och ett effektivare arbetsklimat.

Kommunerna i Västra Götaland har varit involverade redan från start, genom samarbetsorganisationen VästKom. Patienten, eleven eller brukaren ska inte behöva bekymra sig om vem som ger vården eller bidrar till förebyggande hälsoarbete. Det handlar om att rätt information ska finnas tillgänglig i rätt tid, på rätt plats och för rätt person. 

– Det här kommer att bli ett mycket viktigt redskap för framtidens sätt att bedriva vård. Det arbetar ungefär 48 000 personer inom Västra Götalandsregionen och cirka 90 procent av den totala budgeten går till olika former av hälso- och sjukvård. Cirka fyrtio system ersätts av ett gemensamt. Nu är det dags för att testa systemet noga och alla medarbetare ska förberedas inför förändringen.
 
I den nya vårdinformationsmiljön kommer VGR fortsatt utnyttja de nationella tjänsterna och ingången via 1177 och flera tjänster där. För att säkra övergången till vårt nya system har vi ett tätt samarbete med Inera via ett tilläggsavtal för att säkra snabb och effektiv hantering av våra behov.
Till toppen av sidan