1177 Vårdguiden på telefon har kompletterats med ett bildverktyg

En av delarna inom Ineras program Första linjens digitala vård är att utveckla tjänsten 1177 Vårdguiden på telefon. Och nu har ett bildverktyg tagits fram som komplement till sjuksköterskornas rådgivningsstöd. Det nya verktyget är infört hos majoriteten av landets regioner.

Bildverktyget används i regionernas sjukvårdsrådgivning. När sjuksköterskan ser ett behov av bild i samtalet ställs frågan till den som ringt om en bild kan skickas in. Det kan gälla sårskador, hudinfektioner, utslag, insektsbett, blåmärken med mera och det är sjuksköterskan som avgör om eller när en bild kan vara till stöd i rådgivningen. En bild kan komplettera en berättelse och sjuksköterskan får ett bättre underlag för sin rådgivning och bedömning. Invånaren behöver mobiltelefon med kamera och ett Mobilt BankID för att skicka in bilden.

Trots att belastningen på 1177 Vårdguiden på telefon är stor nu under pandemin har det nya verktyget använts i flera samtal. 

Om programmet Första linjens digitala vård

Första linjens vård handlar om att invånarna ska få rätt vägledning när de har symtom, oro eller frågor och inte redan vet vart de ska vända sig. Här kan digitala tjänster och kanaler vara till god hjälp, både för invånarnas möjlighet till självservice och för att så effektivt som möjligt använda vårdpersonalens tid och kompetens.

Programmet Första linjens digitala vård är en del i överenskommelsen mellan regeringen och SKR om god och nära vård, till exempel genom en förbättrad tillgänglighet till vården. Invånarna ska snabbt kunna få kontakt med vården, beskriva sina symtom digitalt, få råd och lotsas fram till ett digitalt eller fysiskt vårdbesök.

Inera driver programmet Första linjens digitala vård bland annat för att utveckla 1177 Vårdguidens tjänster. Arbetet sker i nära samarbete med landets regioner som samtidigt ansvarar för sina egna utvecklingsdelar.

Till toppen av sidan