”Vi hade inte klarat oss utan tjänsten”

Mitt i ett kaos på grund av covid-19-pandemin kom beskedet att regionerna skulle erbjuda alla invånare möjlighet att testa sig för covid-19. Region Västmanland valde att använda Ineras tjänst för Egen provtagning. ”Vi hade aldrig klarat av att sätta upp en sådan här tjänst själva på så kort tid”, säger överläkaren Jonas Ekström som är ansvarig för egenprovtagningen i regionen.

Det hade länge varit en pressad situation i regionen. Covid-19-pandemin hade gjort att verksamheten hade tvingats styrt om och många inom sjukvården hade jobbat dag och natt för att klara trycket. I maj gick Folkhälsomyndigheten ut med att det var dags att erbjuda allmänheten att ta tester för covid-19. Från knappt något erbjudande alls till att helt plötsligt förse alla invånare med en säker och bra tjänst kändes till en början ganska tuff. Det var många delar som skulle fungera. Allt från att kunna ta emot personer som ville testa sig på ett bra och effektivt sätt men också att ha teknik på plats för att boka digitalt.

- Vårt fokus var att göra detta så smidigt som möjligt både för patienterna och vården, med tanke på den stora mängd som skulle provtas. Patienterna skulle själva kunna boka tid för provtagning, utan att behöva ringa hårt belastade mottagningar, berättar Jonas Ekström.

I regionen hade de tidigare använt Ineras tjänst för att kunna göra tester för att upptäcka Klamydia men nu handlade det helt plötsligt om enorma volymer som skulle säkras.

- Att utveckla något helt nytt från start fanns inte på kartan utan vi valde istället att snabbt ta kontakt med Inera. Hela processen gick mycket smidigt att införa. Vi hade inte klarat det här uppdraget utan tjänsten på
1177 Vårdguiden.

Beslutet att testa alla invånarna i Sverige gjorde att liknande arbete påbörjades runt om i landet i alla de 21 regionerna. Var och en var tvungen att tänka till på hur just deras region skulle få logistiken på plats. Alla har därför valt lite olika sätt men många har beslutat att använda Ineras tjänst för Egen provhantering.

När Region Västmanland kontaktade Inera sattes processen snabbt igång. Det tog ungefär tre veckor från att de bestämde sig till att de hade en digital tjänst igång.

- Alla covid-19 relaterade projekt har gått otroligt snabbt. Det är lustigt hur vi fungerar, men när det är en kris blir vi mer fokuserade och då händer det mycket på kort tid. Att vi kan använda tjänsterna på 1177 har gjort att allt blivit mycket mer effektivt. 1177 Vårdguiden är också en välkänd kanal för många, vilket underlättar kommunikationen med invånarna.

Intresset för att ta prover har varit starkt i regionen och Jonas Ekström hade gärna velat se att man hade kunnat ställa ett antal frågor innan personerna tryckte beställ. På så sätt skulle man kanske undvika att vissa tagit prover utan att de behövde.

- Nu ser vi möjligheter att lägga upp fler tjänster via samma system. Bland annat tittar vi på att kunna erbjuda cellprovtagning för livmoderhalscancer som troligtvis skulle kunna göras hemma. Pandemin har ökat pressen att på riktigt börja använda de digitala verktygen som vi haft ett tag, som till exempel videomöten. Det råd jag har till andra är att se vad man har i verktygslådan och fundera över hur kan man använda det till maximal nytta.

Till toppen av sidan