Välkommen till nya inera.se!

Vår webbplats har fått ny design, vi har ökat tillgängligheten och den nya navigationen gör det lättare att hitta.

Ett stort arbete har lagts ner på att ta fram en mer tillgänglig webbplats, anpassad efter både användarnas behov och aktuella krav på webbtillgänglighet. Flera olika typer av användartester och navigationstester har genomförts för att underlätta för besökaren att hitta information på den nya webbplatsen.

Många tjänster och projekt återfinns i så kallade kluster. Det gäller till exempel infrastrukturtjänster, tjänster för kommuner och 1177 Vårdguidens olika tjänster och projekt. Detta för att ge besökaren en tydligare bild av vad som ingår i Ineras tjänsteutbud. Det går fortfarande att hitta Ineras samtliga
tjänster i en A-Ö-struktur.

För att följa lagen om tillgänglighet har webbplatsen inte bara fått en ny och förenklad navigationsstruktur utan samtliga texter är dessutom tillgänglighetsanpassade genom att struktur och språk har setts över. Andra förbättringar är att en ny sökfunktion har byggts och att statistiken fått en ny utformning.

Webbplatsen har också bytt webbplattform, och ligger på samma säkra plattform som 1177.se, UMO.se och flera andra av Ineras tjänster.

Länkar kan behöva pekas om: Observera att länkar till sidor på den förra webbplatsen pekas om till motsvarande sidor på nya inera.se. Efter ett år upphör ompekningen. Har du länkar till gamla inera.se behöver du skapa nya länkar före 16 september 2021.

Om du vill kommentera innehållet på inera.se kan du göra det här.

Till toppen av sidan