Utveckling i 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är uppdaterade med en rad utvecklingsinsatser. En av de större förändringarna är att inloggningen e-legitimation Freja e-id plus nu går att använda. Freja e-id plus ska möta behovet hos en del av de personer som inte får, kan eller vill skaffa bank-id för inloggning. 19 december 2019

Samtidigt har inloggning med lösenord och sms tagits bort. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och inloggning med lösenord och sms utgör inte längre ett tillräckligt gott skydd av invånares personuppgifter. 

En delleverans inom programmet Första linjens digitala vård var anslutningen till Personuppgiftstjänsten gällande egna kontaktuppgifter. Den innebär att invånare kan välja att dela sitt mobilnummer och e-postadress med hälso- och sjukvården. Verksamhetssystem som är anslutna till Personuppgiftstjänsten har då möjlighet att hämta uppgifterna för att kontakta invånaren via sms eller e-post. Invånarens samtycke är en förutsättning, och ett verksamhetsramverk fastställer hur informationen får användas. Alla invånare blir vid första inloggningen efter produktionssättningen automatiskt skickade till sina inställning i e-tjänsterna. Det gör att många invånare nu fyller i kontaktuppgifter där de tidigare saknades. Den absoluta merparten av invånarna väljer också att dela sina kontaktuppgifter med hälso- och sjukvården. I ett nästa steg blir det möjligt att ange och dela kontaktuppgifter till närstående. Det första verksamhetssystemet antas ansluta under första halvåret 2020.

- Vinsten är att vården kan få tillgång till de kontaktuppgifter som invånaren själv nyligen har uppdaterad i e-tjänsterna. Uppgifterna kommer alltså att överlag bli mer korrekta. På sikt kan vården också få kontaktuppgifter till närstående, något som ofta saknas och som är väldigt viktigt när behovet uppstår. Kommunikation via digitala kanaler är en utveckling som önskas av många men då krävs det korrekta kontaktuppgifter, säger Maria Petterson, enhetschef, Inera.

Till toppen av sidan