Till dig som utfärdar eller använder SITHS funktionscertifikat

Från och med den 1 september 2020 kommer alla webbläsare endast att tillåta certifikat som är giltiga i max 1 år (365 dagar). Certifikat som utfärdats innan 30 augusti 2020 kommer fortsätta att fungera som vanligt. Det är alltså bara certifikat som utfärdats efter den 30 augusti 2020 påverkas.

Om din organisation fortfarande har e-tjänster och webbplatser som använder SITHS funktionscertifikat, måste ni se till att dessa har en kortare giltighetstid än 1 år (365 dagar).

OBS! Detta påverkar inte SITHS funktionscertifikat som används för informationsutbyte mellan system, som till exempel mellan TGP och Nationell patientöversikt (NPÖ) eller för kommunikation över Nationella tjänsteplattformen. Dessa funktionscertifikat påverkas alltså inte.

Till toppen av sidan