SITHS reservkort LoA3 kommer i höst

Om allt går enligt plan, beräknar vi att kunna lansera SITHS reservkort med LoA3-certifikat under oktober månad. Utgivningsprocessen kommer att skilja sig något från vad som gäller för dagens reservkort med LoA2. Men det har varit nödvändigt för att kunna bli godkända av DIGG.

Den största förändringen är att det nu måste vara minst två utbildade id-administratörer närvarande när reservkortet lämnas ut, samt att detta måste ske i ett fysiskt möte. Reservkortet ska också signeras elektroniskt vid mottagandet. Just nu slipar vi på de sista detaljerna i utgivningsprocessen, och återkommer med mer information i nästa nyhetsbrev från SITHS.

Till toppen av sidan