Reservkort LoA3 är lanserat

Nu har vi lanserat reservkort med tillitsnivå 3 (LoA3).

Utgivningsprocessen skiljer sig något från reservkort med LoA2, men det har varit nödvändigt för att kunna uppfylla DIGG:s krav på e-legitimation med tillitsnivå 3. (Rutinerna för utgivning av reservkort LoA2 är oförändrad).

Se hela processen för utgivning av reservkort LoA3 här >

Till toppen av sidan