Peter Arrhenius – Här är hans plan för Inera

Inera ska bli den katalysator som får vården i Sverige att digitaliseras precis som finans-, musik- och klädbranschen har gjort. Det är Peter Arrhenius mål när han kliver in som vd på Inera. Det som gör att han ska lyckas är hans erfarenhet av it-branschen, att han är van att hjälpa branscher att digitaliseras, har stort kundfokus och är van att leda i förändring.

Peter Arrhenius, vd på Inera
Peter Arrhenius, vd på Inera. Fotograf: Johan Olsson

Den första september började Peter Arrhenius som ny vd på Inera. Han gör det efter att ha haft ledande befattningar i 20 år, främst inom it-branschen. Peter kommer närmast ifrån CGI där han satt i ledningen för Skandinavien, dessförinnan som vd på DXC Technology.

– De senaste åren har jag jobbat mycket med att förändra organisationer och samtliga roller har haft starkt fokus på kundleveranser. Jag har lång erfarenhet från leverantörssidan och att driva digitala transformationer inom olika branschsegment, däribland offentliga aktörer. När jag var på CGI hade vi bland annat Inera som kund, säger han.

Styrelsen har tagit fram en strategi där tanken är att Inera ska lägga större fokus på kärnverksamheten framöver. Där passar hans erfarenheter från it-branschen och förändringsarbete mycket bra.

– Framöver vill jag lägga stor vikt på att Inera ska bli bättre på att tydliggöra affärsnyttan. Det handlar mycket om att bygga förtroende, partnerskap med våra kunder och att hänga med i vad som händer på marknaden för att kunna erbjuda teknik i framkant.

De senaste 10 åren har Peter Arrhenius hjälpt kunder att jobba på nya sätt genom digitalisering och att våga använda den nya tekniken för att bryta upp traditionella analoga värdekedjor.

– Vi gör bankärenden, handlar kläder och lyssnar på musik på nätet. De som växer upp nu gör det i en digital värld. Vi inom hälso- och sjukvården måste också anpassa oss till detta. Den senaste tiden har det hänt mycket även inom sjukvården vilket gjort att den digitala omställningen tagit ett stort kliv framåt på kort tid. Jag ser Inera som den aktör som bidrar till att digitalisera svensk välfärd på ett nationellt plan och därigenom verka för bland annat en mer jämlik och lättillgänglig hälso- och sjukvård.

Varför tror du att du fick jobbet?
För att jag har erfarenhet från den privata sidan, att jag har jobbat länge inom it-branschen med digitalisering, att jag har vd-erfarenhet samt vana att hantera förändringsarbete och komplexa situationer. Dessutom kan jag påvisa att jag levererat på de uppdrag som jag haft och bland annat vänt förlustverksamheter till vinst. Ska man vara duktig på digitalisering måste man förstå att man alltid är en del av ett större ekosystem. Man måste hela tiden ha ett öra mot rälsen och förstå vad man ska satsa på. Jag har hjälpt företag och organisationer med många olika digitaliseringsprojekt inom bland annat bank och finans, handel samt hälso- och sjukvård och det tror jag är en stor fördel nu när jag är på Inera.

När hörde du första gången om Inera?
Jag har känt till Inera under ganska lång tid och har haft en positiv syn på bolaget. Som varumärke tycker jag att Inera som företag länge varit mycket anonymt medan man har haft en del starka varumärken i sin portfölj av tjänster. Det man har hört talas om är främst 1177 Vårdguiden men när jag varit här ett tag inser jag att det finns så otroligt mycket mer som Inera erbjuder i form av samhällskritiska nationella tjänster och en nationell digital infrastruktur.

Var önskar du att Inera är om några år?
2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att nå en god och jämlik hälsa och välfärd. Det är regeringens och Sveriges Kommuner och Regioners gemensamma vision för 2025. Här kan Inera bidra. Vi har många engagerade kompetenta medarbetare på Inera och det gör att jag tror att bolaget kan bli den viktiga katalysator som krävs för att en accelererad digitalisering av sjukvården och svensk välfärd ska kunna ske. Om några år tror jag därför att vi har tagit några ytterligare kliv i den här resan mot digitalisering av vården.

Hur ska vi nå dit?
Genom att upprätthålla och leverera på de tjänster som vi redan har, med stort fokus på säkerhet och integritet, samt att i samverkan med våra kunder och samarbetspartners utveckla nya nationella digitaliseringslösningar och att fortsätta utveckla och bredda den digitala infrastrukturen och arkitekturen. Genom att jobba nära våra kunder och uppdragsgivare för att säkra att vi använder ny teknik, som AI och automatisering, på bästa sätt, så att vi kan erbjuda nya viktiga funktioner. Vi ska även bidra med att driva effektivisering hos våra kunder regionerna och kommunerna men också säkerställa att vi bidrar till att göra välfärdens tjänster mer tillgängliga och mer jämlika för Sveriges medborgare.

Vad ser du som den största utmaningen?
Det finns en mycket hög förväntan hos Sveriges medborgare att snabba upp tempot kring digitalisering och även likaledes stora behov hos regioner och kommuner. Därför måste vi prioritera och fokusera på det som gör störst nytta, i regionernas och kommunernas digitalisering. Mycket tyder på att covid-19-pandemin har drivit på intresset för att använda mer tjänster på nätet. Nu gäller det att ta vara på det och satsa ännu mer.

Vad ser du som största möjligheten?
Det är få bolag som kan säga att de skapar ett stort mervärde men det kan Inera verkligen göra. Vi hjälper många människor med livsviktiga och samhällskritiska tjänster. Vi kan se till att många får rätt vård snabbare och på så sätt kan vi vara med och rädda liv och bidra till förbättrad hälsa. Med andra ord skapar vi mervärde och nytta för många och det ska vi också vara stolta över.

Budskap till ägarna?
Digitaliseringen kan göra otroligt mycket för regioner och kommuner. För att ni ägare och vi på Inera ska lyckas måste vi jobba tillsammans. Vi har så många exempel på samhällskritiska tjänster som både bidrar till effektivisering av regionernas verksamhet samtidigt som medborgarna får tillgång till mer lättillgänglig och jämlik vård. Det handlar om samhällskritiska tjänster. Framöver vill vi gärna träffa er ännu mer för att lyssna på vad ni vill så vi förstår vad ni behöver från oss. Inera är ett fantastiskt spännande bolag och nu kommer vi att göra en förändringsresa. Exakt hur Inera kommer att se ut i framtiden ska jag nu lägga mycket tid och fokus på. Tillsammans kan vi göra Inera till att den katalysator som på riktigt får digitaliseringen inom sjukvården att hända i Sverige.

Till toppen av sidan