Pascal – en nödvändighet för att hantera läkemedel i dospåsar

Pascal används av sjukvårdspersonal, för att skriva ut och beställa läkemedel till personer som behöver få sina mediciner i dospåsar. Kristina Seling, distriktläkare i Region Jämtland Härjedalen, är en av de som använder Pascal varje dag.

Händer fördelar ut tabletter i en dosett.
Pascal används för förskrivning av dosförpackade läkemedel.

Pascal är det enda systemet som tillåter att kunna skriva ut dosförpackade läkemedel. Pascal är också det enda system som visar en dospatients samtliga recept. Med systemet kan man också se recepthistorik upp till 26 månader tillbaka i tiden, skicka meddelanden mellan vårdpersonal och dosapotek, beställa redan förskrivna hela förpackningar av läkemedel och handelsvaror och se Läkemedelsförteckningen. Läkemedelsförteckningen gör att man kan se uthämtade läkemedel även för personer som inte är dospatienter.

Kristina Seling har varit distriktsläkare sedan 2003 och använder Pascal varje dag. Hennes patienter finns bland annat på särskilda boenden och ungefär hälften av dem har mediciner som hon hanterar i Pascal.

– För mig är Pascal en förutsättning för att jag ska kunna skriva ut läkemedel till de patienter som får dosdispenserade läkemedel. Annars skulle jag inte kunna göra mitt jobb. En hel del med Pascal är positivt, visning av interaktionerna är fördömliga, tydliga och bra. Det är bara att klicka vidare om man vill ha mer information. Systemet ger förvarningar om man skulle göra fel. Här kan jag lätt få en översikt av biverkningar. När det gäller läkemedelsregistret har Pascal den absolut bästa presentationen.

Genom systemet kan hon ge sina patienter läkemedel i små påsar för 14 dagar framöver. Hon ordinerar och apoteken förpackar medicinerna. Man kan också beställa själv dospåsar, så kallad egen finansierad dos och då hamnar man automatiskt i Pascal.

– Det som är problematiskt är att Pascal inte är integrerat med det vanliga journalsystemet, vilket kräver att läkare och sjuksköterskor behöver gå in i två olika system, det är en betydande risk för patientskada. Framöver skulle det vara bra om systemet kunde integreras med journalsystemet.

Kristina Seling är långt ifrån ensam om att använda Pascal. Det görs ungefär 500 000 inloggningar per månad i systemet och används av vårdpersonal. Bland det viktigaste för den som använder systemet är att de kan se information om vilka andra läkemedel patienten redan tar. På så sätt kan de se till att inte kombinationen av läkemedel orsakar problem.

Genom att använda surfplatta kan den som skriver ut recept ha med sig systemet på plats hos patienten. Pascal är idag det enda systemet som tillåter förskrivning av dosförpackade läkemedel och kan visa en dospatients samtliga recept.

Till toppen av sidan