Ökad användning av Egen provhantering på 1177.se

Användningen av 1177 Vårdguidens tjänst för bokning av provtagning och tillgång till snabba provsvar har ökat kraftigt i sommar tack vare möjligheten att använda den för tester av covid-19. I nuläget, 19 augusti, använder 16 regioner tjänsten.

- Under våren var fokus att anpassa tjänsten och stödja de regioner som anmälde intresse för införande av covid-19-tester, säger projektledaren Maria Berglund på Inera.

- I nuläget erbjuder 13 regioner covid-19-tester via 1177 Vårdguidens Egen provhantering, fortsätter hon.

  • 13 regioner erbjuder PCR-tester (pågående infektion).
  • Tre regioner erbjuder antikroppstester.

Maria Berglund berättar vidare att fokus under hösten kommer att vara att stödja fler regioner i arbetet med att

  • ansluta till PCR-tester
  • införa antikroppstester
  • integrera med regionala labb
  • införa HPV-hemtester (Humant papillomvirus) som komplement till ordinarie cellprovskontroll (med start i Region Stockholm).
Till toppen av sidan