Ny strategi för Inera

Vid årsstämman den 17 juni fastställdes Ineras nya strategi. Bolaget ska fokusera på att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden genom att tillhandahålla gemensam digital infrastruktur och arkitektur.

Den nationella digitala infrastrukturen skapar förutsättningar för både nationellt informationsutbyte och för både kommuner, regioner och leverantörer att skapa effektiva och innovativa lösningar. 1177 är en infrastruktur med både nationellt och regionalt perspektiv. 1177 har nödvändiga stödjande strukturer och lösningar för att skapa en kanal för vården och omsorgen, samt invånaren att utbyta information och kunskap.

Vid årsstämman valdes följande personer till Inera styrelse, ordförande samt revisorer.

Styrelse:
Eva Fernvall, ordförande, Extern sakkunnig
Nicklas Sandström, vice ordförande (M), Region Västerbotten
Linda Larsson, vice ordförande (S), Karlstads kommun

Eva Lindberg, ledamot (S), Region Gävleborg
Daniel Forslund, ledamot (L), Region Stockholm
Johnny Magnusson, ledamot (M), Västra Götalandsregionen
Fredrik Ahlstedt, ledamot (M), Uppsala kommun
Marie Morell, ledamot (M), Region Östergötland
Tomas Mörtsell, ledamot (C), Storumans kommun
Marcus Friberg, ledamot (MP), Helsingborgs stad
Ida Legnemark, ledamot (V), Borås stad
Malin Lauber, ledamot (S), Växjö kommun
Andreas Svahn, ledamot (S), Region Örebro län
Ingeborg Eriksson, ledamot, SKR Företag AB, Region Kalmar
Kristina Sundin Jonsson, ledamot, SKR Företag AB, Skellefteå kommun
Lena Dahl, adjungerad, SKR Företag AB

Revisor: Mikael Sjölander, Ernst & Young AB
Lekmannarevisorer: Leif Sandberg, Hammarö kommun och Kenneth Strömberg, Stockholms stad

Till toppen av sidan