Ni spar både tid och (mycket) pengar på att distansuppgradera SITHS-kort

Att distansuppgradera gamla SITHS-kort är viktigt eftersom många tjänster som använder SITHS vid inloggning kommer att kräva SITHS eID med tillitsnivå 3 (LoA3) i slutet av december 2020. Detta gäller bland annat Ineras tjänster som hanterar patientuppgifter.

Sista chansen att distansuppgradera gamla SITHS-kort till SITHS eID med tillitsnivå 3 (LoA3) är den 9 december 2020. Vi vill därför uppmana alla er som har kort kvar att uppgradera, att göra detta omgående – innan det är för sent. Ni spar både tid och pengar på att göra detta.

Det har varit möjligt att distansuppgradera gamla SITHS-kort med SITHS eID sedan 5 november 2019. Förberedelser med att anpassa tjänster och IdP:er som använder SITHS till SITHS eID Root CA v2, har pågått sedan försommaren 2019.

Flera tjänster kommer snart att kräva LoA3

Att distansuppgradera gamla SITHS-kort är viktigt eftersom många tjänster som använder SITHS vid inloggning kommer att kräva SITHS eID med LoA3 i slutet av december 2020. Detta gäller bland annat Ineras tjänster som hanterar patientuppgifter.

Dessutom kommer inloggningen i tjänster som använder Ineras IdP att påverkas redan från och med den 9 december 2020, eftersom IdP:n då ändrar sin hantering över hur tillitsnivåer förmedlas till tjänsten man ska logga in i. Hittills har Ineras IdP (Säkerhetstjänsters IdP) signalerat till tjänsten som användaren försöker logga in i att LoA3 gäller för alla certifikat, oavsett om man loggat in med ett gammal SITHS-certifikat med LoA2 eller ett nytt SITHS eID-certifikat med LoA3. Från och med den 9 december kommer IdP:n att förmedla den LoA-nivå som certifikatet faktiskt har. Om tjänsten man då försöker logga in i kräver LoA3 kommer användaren inte att kunna komma åt tjänsten om inte SITHS-kortet innehåller ett nytt SITHS eID-certifikat med LoA3.

Att distansuppgradera kortet är det absolut snabbaste och billigaste sättet att få ett SITHS-kort med LoA3.

Tids- och kostnadsexempel

Kom ihåg att gamla SITHS-kort kan vara giltiga ända fram till och med den 8 maj 2022. Genom att uppgradera kortet kan ni förlänga användningen av kortet. Det hjälper er också att sprida ut hanteringen av nybeställningar när kortet slutar gälla, så ni inte behöver göra för många beställningar på en gång.

Kostnadsexempel: Distansuppgradera gammalt kort

Distansuppgradera kortet gör varje användare själv genom att logga in i Mina sidor. Se användarguide för hur du distansuppgraderar ditt kort på denna sida.

Antal gamla kort Kostnad Leveranstid Administration
    500 kort 0 kr 5 min 0 min
15 000 kort 0 kr 5 min 0 min
25 000 kort 0 kr 5 min 0 min
40 000 kort 0 kr 5 min 0 min

Kostnadsexempel: Beställa nytt kort

När ett nytt kort ska beställas måste detta först godkännas av närmaste chef, id-administratören måste göra iordning en beställning och personen ska fotas om inte foto finns. Sedan kostar själva kortet cirka 110 kronor plus 170 kronor i porto per försändelse av kort. Slutligen ska användaren identifiera sig med legitimation när han eller hon personligen hämtar ut det nya SITHS-kortet. (Kostnadsexemplet nedan är exklusive kostnad för porto av försändelse av kort, eftersom antalet kort i en försändelse kan variera).

Antal gamla kort Kostnad Leveranstid Administration
   5 000 kort   550 000 kr Ca 2-3 veckor/kort Minst 20 min/kort
 15 000 kort 1 650 000 kr Ca 2-3 veckor/kort Minst 20 min/kort
25 000 kort 2 750 000 kr Ca 2-3 veckor/kort Minst 20 min/kort
40 000 kort 4 400 000 kr Ca 2-3 veckor/kort Minst 20 min/kort
Till toppen av sidan