Ineras krav på SITHS eID med LoA3 skjuts på framtiden

I våras tog Inera ett inriktningsbeslut om att Ineras tjänster som hanterar patientuppgifter skulle kräva SITHS eID med LoA3 från och med den 9 december 2020. Ineras kunder har dock framfört synpunkter på att ett sådant beslut skulle få för stor påverkan på deras verksamhet.

Bland annat på grund av att utländsk personal i dagsläget inte kan få en e-legitimation med LoA3 - och reservkort med LoA3 har en utgivningsprocess som inte alla kan följa. Inera, tillsammans med Programrådet, ska därför fortsätta att diskutera frågan innan något vidare beslut kan tas. Flera av problemen som finns idag måste lösas innan Ineras tjänster kan kräva SITHS eID med LoA3.

Observera att detta inte berör E-hälsomyndighetens tjänster, eller deras beslut om att kräva LoA3. Vilka krav de har för åtkomst till sina tjänster, har inte Inera mandat att bestämma.

Till toppen av sidan