Inera deltar i standarder för skola och lärande

Inera deltar nu i både SIS/TK 450, IT-standarder för lärande och Forum för informationsstandardisering i skolväsendet, FFIS.

Båda grupperingarna leds av Skolverket och Inera spelar en aktiv roll i detta utvecklingsarbete. Till stor del handlar det om att skapa interoperabilitet och effektivitet i skolväsendet. Det vill säga att säkerställa att de standarder, rekommendationer och specifikationer som krävs för ett effektivt och säkert informationsutbyte inom skolväsendet existerar och i största möjliga utsträckning är öppna, kända och använda.

Från Inera är det Börje Shameti Lewin, digitaliseringsstrateg för skolområdet som deltar i arbetet i samråd med övriga från Ineras kommunsatsning.

Till toppen av sidan