HSA Admin får nytt utseende och delvis annorlunda funktionalitet

På grund av för höga förvaltningskostnader och bristande utvecklingsmöjligheter, har Inera beslutat att ersätta nuvarande HSA Admin med en ny version baserad på administrationsgränssnittet CDA. CDA används av flera HSA-anslutna organisationer för administration av lokala HSA-kataloger.

Vi återkommer under hösten med mer information om hur detta berör dig som HSA-ansvarig och HSA-administratör.

Till toppen av sidan