Förtydligande av SITHS Tillitsramverk

SITHS Tillitsramverk har förtydligats med en kortare skrivelse under stycket Organisation och styrning. Förtydligandet handlar om att vi ytterligare vill peka på vikten av att en organisation måste ha stabila ekonomiska förutsättningar för att kunna få utfärda SITHS e-legitimation.

Vi vill inte hamna i en situation då ekonomisk vinning skulle kunna ge utlopp för att någon tummar på säkerhetsreglerna som gäller för tjänsten. Tillitsramverket uppdaterades den 26 juni 2020 och började gälla med omedelbar verkan. Läs uppdateringen i SITHS Tillitsramverk

Till toppen av sidan