Fem av Ineras webbplatser på 10-i-topp-listan i webbtillgänglighet

Ineras tjänst ”Rikshandboken i barnhälsovård” är den webbtjänst inom offentlig sektor som står sig bäst i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda och användbarhet. Det visar Webperfs senaste siffor, som varje månad utvärderar svenska webbsidor. Även Vårdhandboken, 1177.se, Youmo.se och Umo.se finns med på 10-i-topp-listan.

Den första januari 2019 infördes lagen kring webbtillgänglighet. Lagen innebär att webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549. Dessutom ingår krav på att den som omfattas av lagen, ska deklarera sin tillgänglighetsstatus, erbjuda möjlighet till återkoppling från användare, information om alternativa format och hur eventuella klagomål hanteras.

Syftet är att se till att alla användare ska få en ökad digital tillgänglighet, inklusive personer med funktionsnedsättning.

Den senaste mätningen som Webperf gjort visar att Ineras webbplatser står sig mycket bra i konkurrensen när det gäller tillgänglighet, optimering av prestanda, användbarhet.

Den webbplats som ligger allra bäst till är Ineras ”Rikshandboken i barnhälsovård”. Webbplatsen får 4.5 i betyg där max är 5. Vårdhandboken och Youmo kommer på tredje respektive fjärde plats.  

- För ett par år sen gjorde vi ett stort plattformsbyte och konsoliderade alla våra öppna webbplatser, säger Carl-Gunnar Höglund som är ansvarig sektionschef för webbförvaltningen på Inera.

- Sedan dess har vi jobbat med små ständiga förbättringar och det är fantastiskt att se att insatserna ger så här fina resultat, fortsätter han.

De som omfattas av lagen är myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, med några undantag. Även privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg, ska omfattas av den nya lagens krav. Detsamma gäller enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd som erhåller statsbidrag för ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. 

(Källa: WebPerf okt 2020)

 1. Rikshandboken i barnhälsovård: För professionen (Inera) — 4.5
 2. Sveriges dataportal — 4.4
 3. Vårdhandboken (Inera) — 4.4
 4. Youmo (Inera) — 4.3
 5. 1177 Vårdguiden (Inera)— 4.2
 6.  UMO (Inera)— 4.2
 7.  Swedish Cleantech — 4.0
 8. Distanspedagogik — 4.0
 9. Eufonder.se — 3.9
 10. Cert.se — 3.9

De krav som ställs på de här webbplatserna är i grova drag:

 1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  - Digital service förutsätts uppfylla dessa krav om den följer den harmoniserade europeiska standarden EN 301 549. Detta innebär framförallt att webbplatser och appar ska uppnå åtminstone nivå AA i version 2.1 av WCAG (plus några ytterligare krav).
  - EU-direktivet gör några undantag, men exakt vilka undantag (eller tillägg) som gäller i Sverige styrs av den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
 2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
 3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Mer om listningen

Mer om direktivet

EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer.

 

Till toppen av sidan