E-hälsomyndigheten förlänger dispensen att tillåta gamla SITHS-kort till den 31 mars 2021

E-hälsomyndigheten skjuter upp sitt tidigare beslut om att endast tillåta åtkomst till deras tjänster med SITHS eID LoA3 - från den 1 januari 2021 - till att istället gälla från den 1 april 2021.

Detta på grund av pågående pandemi och att det fortfarande är många medarbetare inom regioner och kommuner som ännu inte hunnit få SITHS eID med LoA3. Inera ser nu över detta så att den förändrade tidplanen inte påverkar Ineras tjänster.

E-hälsomyndighetens nya beslut innebär alltså att det kommer att gå att logga in i samtliga E-hälsomyndighetens tjänster med SITHS-kort med LoA2 fram till och med den 31 mars 2021. Den förlängda dispensen gäller både för ordinarie SITHS-kort och SITHS reservkort.

Till toppen av sidan