Distansuppgraderingen av gamla SITHS-kort förlängs till den 24 mars 2021

Inera har ansökt om att få förlängd dispens att distansuppgradera gamla SITHS-kort med SITHS eID LoA3. Detta eftersom det fortfarande är många regioner och kommuner som ännu inte hunnit distansuppgradera sina SITHS-kort med SITHS eID.

Av de 550 000 kort som idag används av regioner och kommuner, återstår det cirka 90 000 kort att uppgradera.

DIGG har godkänt Ineras ansökan, vilket innebär att det nu är möjligt att distansuppgradera kort till och med den 24 mars 2021, istället för den 9 december 2020. Har du frågor om detta kan du kontakta ansvarig utgivare för SITHS inom din egen organisation.

Till toppen av sidan