Beslut om att stänga ner Sebra 3 december 2020

Sebra biverkningsrapportering kommer att stängas ner 3 december. Tjänsten har funnits i förvaltning på Inera sedan 2019. Idag är det endast en region som använder tjänsten, i låg omfattning.

Intresset för att ansluta till Sebra har varit lågt hos de flesta regionerna. Efter en prishöjning valde majoriteten av regionerna att tacka nej till en fortsatt finansiering av tjänsten från och med 2021. För att tjänsten ska gå att driva krävs att fler regioner är med och finansierar förvaltning och nödvändig vidareutveckling. Eftersom det inte är möjligt att finansiera Sebra har Ineras ledning fattat beslut att tjänsten kommer att stängas ned 3 december 2020.

Kontakta oss om du har frågor

Till toppen av sidan