Arkitektur ska få kommunerna i Västerbotten att digitaliseras

Det finns stora möjligheter för kommuner att effektivisera sina verksamheter genom digitalisering, men det är inte helt lätt. It-miljöerna ser idag mycket olika ut med en mängd varianter av tekniska lösningar och informationshantering. Det vill Region Västerbotten råda bot på som ska utbilda de 15 kommunerna i regionen kring ett gemensamt arkitekturtänk.

Thomas Kvist, projektledare för projektet Arkinera
Thomas Kvist, projektledare för Arkinera.

Idag finns det 290 kommuner i Sverige. I varje enskild organisation kan det förekomma mängder med varianter på teknisk infrastruktur, system, data och olika tekniska standarder för informationsöverföring. Det här hämmar samarbete över kommungränserna och gör att det är svårt och kostsamt att skapa e-tjänster som är mer avancerade. Ibland är det till exempel omöjligt att skapa e-tjänster som skickar information mellan kommuner eller mellan kommun och sjukvårdsorganisationer.

– Om fler kommuner jobbade utifrån en gemensam arkitektur och till exempel använde liknande teknik skulle de kunna dra nytta av varandra istället. Det skulle vara enklare att gemensamt skapa nya e-tjänster och dessutom spara tid och pengar. Det låter som en självklarhet men faktum är att det är inte så lätt i praktiken, säger Thomas Kvist, projektledare för projektet Arkinera, som startats i Region Västerbotten.

Sverige inte ensamma
Sverige är långt ifrån det enda land som sett de här bristerna. EU har identifierat bristen på arkitektur som ett stort hinder för den inre digitala marknaden och har därför tagit fram en referensarkitektur, EIRA-arkitekturen, som ska ena den offentliga sektorns it-miljöer.

I Sverige har Inera tagit fram referensarkitekturer och gemensam infrastruktur som används av många regioner idag, och som ger en gemensam utgångspunkt för deras verksamhet. Men Thomas Kvist förklarar att i flera kommuner finns inte kunskapen om den nationella infrastrukturen som Inera tagit fram.

Arkitektur grunden
– Kommuner jobbar med digitalisering på lite olika sätt. Men ofta har man inte kommit så långt med arkitektur. Det är arkitekturen som skapar den grundstruktur som gör att kommunerna över tid kan bygga och erbjuda nya tjänster på ett kostnadseffektivt sätt. Det finns en hel del arkitekturer framtagna, bland annat av Inera, men det behövs en bättre förförståelse kring arkitektur i kommunerna för att dra nytta av detta material. Det är denna förförståelse vi vill skapa.

Länet har 15 kommuner och alla kommer att bli erbjudna att delta i utbildningen som både är teoretisk och praktisk. Först får de gå på kunskapshöjande seminarium och sen är det tänkt att deltagarna får använda kunskaperna i ett konkret användningsfall.

Stort intresse
– Vi har märkt av ett stort intresse för utbildningen bland kommunerna men tyvärr kan det ibland vara svårt för många att hinna avsätta tiden som går åt, säger han. Men även om det tar ett tag så kommer en bra arkitektur med tiden att spara både tid och pengar. Så deltagandet är en investering som kommer att ge god avkastning på lite sikt.

Ambitionen är alltså att skapa ordning och reda i it-miljön. Med en likartad it-arkitektur kommer det bli mycket enklare och mer kostnadseffektivt för alla. Fler systemleverantörer på marknaden skulle kunna konkurrera för att hjälpa kommunerna och kommuner skulle kunna dela på kostnader, system och tjänster i en betydligt högre utsträckning än idag.

Region Västerbottens projekt Arkinera finansieras av region Västerbotten och europeiska regionala utvecklingsfonden. Projektet har precis startat och enligt projektplanen kommer projektet att avslutas förrän våren 2023.

Till toppen av sidan