Anmäl dig till en HSA-utbildning

HSA Grundutbildning är obligatorisk för HSA-ansvariga. Men många andra personer som arbetar med HSA (ställföreträdande, HSA-administratörer och ansvariga chefer) kan också ha nytta av en utbildning.

Vår godkända utbildare för HSA, Secure State Cyber, erbjuder både öppna utbildningar och möjlighet att avropa utbildningar på plats hos den egna organisationen. Även fördjupningsutbildningar erbjuds.

Till toppen av sidan