UMO-samarbete i webbutbildning

15 september lanserades webbutbildningen Rätt att veta!, en utbildning för yrkesverksamma som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige. Utbildningen är skapad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och UMO.

Rätt att veta! har en tydlig koppling till Youmo.se, och innehåller metoder, tips från experter och unga och inte minst konkreta verktyg för att samtala om sex, hälsa, relationer och jämställdhet.

I samband med lanseringen välkomnade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen satsningen:

– Alla unga har rätt att få den information som de behöver för att leva ett bra liv i ett jämställt samhälle. Med faktabaserad kunskap om sex, relationer och hälsa har unga mycket bättre möjligheter att göra egna fria val.  

Läs mer om webbutbildningen Rätt att veta!

 

Till toppen av sidan