Gå till innehåll

Krav för att få bli HSA-utbildare

Vi ställer höga krav på de organisationer som vill utbilda inom HSA. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom HSA för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Är du intresserad av bli HSA-utbildare kan du anmäla ditt intresse.

I regel krävs det många års erfarenhet för att kunna genomföra en HSA-utbildning. Det beror bland annat på att hanteringen av HSA påverkas av flera komplexa faktorer som till exempel Patientdatalagen, Personuppgiftslagen och inte minst den verklighet som svensk vård och omsorg lever i.

För att anordna HSA-utbildning krävs:

  • Flera års erfarenhet av frågor rörande HSA
  • Ett pedagogiskt utbildningsmaterial som innehåller nödvändig information
  • Dokumenterade och fungerande rutiner för underhåll av utbildningsmaterial och kompetensnivå hos utbildarna, inklusive uppdatering då HSA förändras
  • Genomförda och dokumenterade deltagarutvärderingar

Så här går det till att bli godkänd HSA-utbildare:


1. Anmäl intresse till Ineras kundservice

Organisationen anmäler intresse för att bli godkänd HSA-utbildare via kundservice@inera.se

2. Kundservice gör en bolagskontroll

Kundservice genomför vid behov en grundläggande bolagskontroll.

3. Organisationen har möte med HSA Förvaltning

HSA Förvaltning bokar in en halvdag/heldag tillsammans med organisationens utbildningsansvarige. Vid mötet görs:
- En grundlig genomgång av utbildningsmaterialet för att verifiera att det är heltäckande
- En bedömning av utbildarnas kompetens inom området, främst genom att verifiera att de kan besvara följdfrågor
- En kontroll av organisationens rutiner kring uppdatering och deltagarutvärdering

4. Organisationen blir godkänd när kraven är uppfyllda

När organisationen blivit godkänd som utbildare, publiceras information på Ineras webbplats.

5. Uppföljning sker en gång per år

En gång per år – eller då det anses nödvändigt – genomförs ett uppföljningsmöte mellan organisationen och HSA Förvaltning där utbildningsmaterial, kompetens och rutiner behandlas på nytt för att organisationen ska behålla sin status som godkänd HSA-utbildare. Vid detta möte behandlas även resultatet från deltagarutvärderingar.