Gå till innehåll

Krav på SITHS-utbildare

SITHS styrs av organisation, regelverk och rutiner för certifikatsutfärdande, men också av den verklighet som finns i svensk vård och omsorg. Därför krävs det som regel mångårig erfarenhet av dessa frågor för att kunna utbilda inom SITHS.

För att anordna SITHS-utbildning krävs

  • Personen som utbildar har minst 2 års dokumenterad erfarenhet av SITHS.
  • Ett pedagogiskt utbildningsmaterial som är grundat på det av SITHS Policy Authority godkända utbildningsmaterialet.
  • Dokumenterade och fungerande rutiner för underhåll av utbildningsmaterial och kompetensnivå hos utbildarna, inklusive uppdatering då SITHS förändras.
  • Utbildaren ska genomföra och dokumentera deltagarutvärderingar som delges SITHS Policy Authority.

Så här går det till att bli godkänd SITHS-utbildare

1. Anmäl intresse till Inera

Organisationen anmäler intresse för att bli godkänd SITHS-utbildare till Inera. 

Formulär för frågor om beställning och tjänster

2. Inera gör en bolagskontroll

Inera genomför vid behov en grundläggande bolagskontroll.

3. Organisationen har möte med Inera (SITHS Förvaltning)

Inera (SITHS Förvaltning) bokar in en halvdag/heldag tillsammans med organisationens utbildningsansvarige.

Vid mötet görs:

- En grundlig genomgång av utbildningsmaterialet för att verifiera att det är heltäckande.
- En bedömning av utbildarnas kompetens inom området, främst genom att verifiera att de kan besvara följdfrågor.
- En kontroll av organisationens rutiner kring uppdatering och deltagarutvärdering.

3. Organisationen blir godkänd när kraven är uppfyllda

När organisationen genomfört eventuellt nödvändiga förändringar, godkänns utbildaren av Inera (SITHS Policy Authority). Därefter publiceras information på Ineras webbplats om godkännandet.

4. Uppföljning sker en gång per år

En gång per år – eller då det anses nödvändigt – genomförs en uppföljning mellan organisationen och Inera (SITHS Förvaltning) där utbildningsmaterial, kompetens och rutiner behandlas på nytt för att organisationen ska behålla sin status som godkänd SITHS-utbildare. Då behandlas även resultatet från deltagarutvärderingarna.

Klicka för att öppna fönster för kundservice Kontakta oss

Kontakta oss

Telefon

Kundservice, felanmälan och support

Scrolla till toppen av sidan