SITHS-utbildning

Enligt SITHS regelverk är det obligatoriskt för ansvarig RA-person att gå en godkänd RA-utbildning.

För personer som har andra roller, som till exempel Säkerhetsansvarig eller ORA, är utbildning inte obligatoriskt, men det rekommenderas. Det finns även möjlighet att gå en LRA- eller CRA-utbildning för dem som vill.

SITHS RA-utbildningar

SITHS RA-utbildning hålls idag av vår samarbetspartner Secure State. Via länken nedan kan du läsa mer om utbildningen och anmäla dig direkt på deras webbplats.

SITHS RA-utbildning (Secure State)

Övriga SITHS-utbildningar

Här kan du läsa mer om andra utbildningar och anmäla dig direkt på ansvarig utbildares webbplats. LRA-utbildningen hålls av Secure State och KRA-utbildningen hålls av Cygate.

LRA-utbildning (Secure State)

KRA-utbildning (Cygate)

Godkända utbildare

Höga krav ställs på de organisationer som vill utbilda inom SITHS. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom SITHS för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Dessutom måste de utbildningar som hålls vara godkända av SITHS Policy Authority. Läs om kraven på SITHS RA-utbildare.

Secure State AB

Cygate AB