Gå till innehåll

SITHS-utbildning

Enligt SITHS regelverk är det obligatoriskt för ansvarig RA-person att gå en godkänd RA-utbildning.

För personer som har andra roller, som till exempel Säkerhetsansvarig eller ORA, är utbildning inte obligatoriskt, men det rekommenderas. Det finns även möjlighet att gå en LRA- eller KRA-utbildning för dem som vill.

Anmäl dig till SITHS-utbildningar

SITHS RA- och LRA-utbildning och hålls idag av vår samarbetspartner Secure State. KRA-utbildningen hålls av Cygate. Via länkarna nedan kan du läsa mer om utbildningarna och anmäla dig direkt på deras webbplats.

SITHS RA- och LRA-utbildning (Secure State)

KRA-utbildning (Cygate)

Godkända utbildare

Höga krav ställs på de organisationer som vill utbilda inom SITHS. Den som håller utbildningen ska vara mycket kunnig inom SITHS för att också kunna hantera de följdfrågor som uppstår under utbildningen. Dessutom måste de utbildningar som hålls vara godkända av SITHS Policy Authority. Läs om kraven på SITHS RA-utbildare.

Secure State AB

Cygate AB