Priser för Ineras tjänster

Personuppgiftstjänsten

Endast privata vårdgivare som är offentligt finansierade kan köpa denna tjänst. Om dessa använder regionens system, utgår ingen avgift.

Observera att första gången din organisation beställer Personuppgiftstjänsten tecknar ni ett abonnemang som löper med oförändrad kostnad oavset hur många system ni ansluter till tjänsten. För varje nytt system ni ansluter, måste ni dock betala en anslutningsavgift.

  • Pris: 3 100 kr/mån
  • Anslutning per system: 15 300 kr
Till toppen av sidan